Dates of Chhoti Holi, Holika Dahan

Dates of Chhoti Holi and Holika Dahan (Kama Dahanam in South India) in 2018, 2019, 2020, 2021 & 2022.

Festival NameDate, Month & YearWeekday
Holika Dahan01 March 2018Thursday
Holika Dahan20 March 2019Wednesday
Holika Dahan09 March 2020Monday
Holika Dahan28 March 2021Sunday
Holika Dahan17 March 2022Thursday

Dates of Rangwali Holi / Dhulandi

About Holi