2021 పౌర్ణమి తేదీలు

పౌర్ణమి 2021లో ఎప్పుడు వస్తుంది.. ఏయే తేదీల్లో వస్తుంది.. ఏ మాసంలో వస్తుంది.. ఏ వారంలో.. ఏ సమయంలో వస్తుందో… క్రింద పట్టికలో చూడండి. పౌర్ణమి లేదా పూర్ణిమ లేదా పున్నమి అనగా శుక్ల పక్షంలో చంద్రుడు నిండుగా ఉండే తిథి. ఆంగ్ల భాషలో చూడండి.

తిథి (మాసము)వారం & తేదీప్రారంభం - ముగింపు సమయాలు *
పౌర్ణమి (పుష్యము)గురు, 28 జనవరి 20211:17 AM (జనవరి 28) - 12:45 AM (జనవరి 29)
పౌర్ణమి (మాఘము)శని, 27 ఫిబ్రవరి 20213:49 PM (ఫిబ్రవరి 26) - 1:46 PM (ఫిబ్రవరి 27)
పౌర్ణమి (ఫాల్గుణము)ఆది, 28 మార్చి 20213:27 AM (మార్చి 28) - 12:17 AM (మార్చి 29)
పౌర్ణమి (చైత్రము)మంగళ, 27 ఏప్రిల్ 202112:44 PM (ఏప్రిల్ 26) - 9:01 AM (ఏప్రిల్ 27)
పౌర్ణమి (వైశాఖము)బుధ, 26 మే 20218:29 PM (మే 25) - 4:43 PM (మే 26)
పౌర్ణమి (జ్యేష్ఠము)గురు, 24 జూన్ 20213:32 AM (జూన్ 24) - 12:09 AM (జూన్ 25)
పౌర్ణమి (ఆషాఢము)శని, 24 జులై 202110:43 AM (జులై 23) - 8:06 AM (జులై 24)
పౌర్ణమి (శ్రావణము)ఆది, 22 ఆగష్టు 20217:00 PM (ఆగష్టు 21) - 5:31 PM (ఆగష్టు 22)
పౌర్ణమి (బాధ్రపదము)సోమా, 20 సెప్టెంబర్ 20215:28 AM (సెప్టెంబర్ 20) - 5:24 AM (సెప్టెంబర్ 21)
పౌర్ణమి (ఆశ్వయుజము)బుధ, 20 అక్టోబర్ 20217:03 PM (అక్టోబర్ 19) - 8:26 PM (అక్టోబర్ 20)
పౌర్ణమి (కార్తీకము)శుక్ర, 19 నవంబర్ 202112:00 PM (నవంబర్ 18) - 2:26 PM (నవంబర్ 19)
పౌర్ణమి (మార్గశిరము)ఆది, 19 డిసెంబర్ 20217:24 AM (డిసెంబర్ 18) - 10:05 AM (డిసెంబర్ 19)

* ప్రారంభం మరియు ముగుంపు సమయాలు (హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా)
2021 పౌర్ణమి (నిండు చంద్రుడు) జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి, ఏప్రిల్, మే, జూన్, జులై, ఆగష్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్ మరియు డిసెంబర్ నెలలో వచ్చే తేదీలు.

TeluguCalendar.Org Share this