2021 పౌర్ణమి తేదీలు

పౌర్ణమి 2021లో ఎప్పుడు వస్తుంది.. ఏయే తేదీల్లో వస్తుంది.. ఏ మాసంలో వస్తుంది.. ఏ వారంలో.. ఏ సమయంలో వస్తుందో… క్రింద పట్టికలో చూడండి. పౌర్ణమి లేదా పూర్ణిమ లేదా పున్నమి అనగా శుక్ల పక్షంలో చంద్రుడు నిండుగా ఉండే తిథి. ఆంగ్ల భాషలో చూడండి.

తిథి (మాసము)వారం & తేదీప్రారంభం - ముగింపు సమయాలు *
పౌర్ణమి (పుష్యము)గురు, 28 జనవరి 20211:17 AM (జనవరి 28) - 12:45 AM (జనవరి 29)
పౌర్ణమి (మాఘము)శని, 27 ఫిబ్రవరి 20213:49 PM (ఫిబ్రవరి 26) - 1:46 PM (ఫిబ్రవరి 27)
పౌర్ణమి (ఫాల్గుణము)ఆది, 28 మార్చి 20213:27 AM (మార్చి 28) - 12:17 AM (మార్చి 29)
పౌర్ణమి (చైత్రము)మంగళ, 27 ఏప్రిల్ 202112:44 PM (ఏప్రిల్ 26) - 9:01 AM (ఏప్రిల్ 27)
పౌర్ణమి (వైశాఖము)బుధ, 26 మే 20218:29 PM (మే 25) - 4:43 PM (మే 26)
పౌర్ణమి (జ్యేష్ఠము)గురు, 24 జూన్ 20213:32 AM (జూన్ 24) - 12:09 AM (జూన్ 25)
పౌర్ణమి (ఆషాఢము)శని, 24 జులై 202110:43 AM (జులై 23) - 8:06 AM (జులై 24)
పౌర్ణమి (శ్రావణము)ఆది, 22 ఆగష్టు 20217:00 PM (ఆగష్టు 21) - 5:31 PM (ఆగష్టు 22)
పౌర్ణమి (బాధ్రపదము)సోమా, 20 సెప్టెంబర్ 20215:28 AM (సెప్టెంబర్ 20) - 5:24 AM (సెప్టెంబర్ 21)
పౌర్ణమి (ఆశ్వయుజము)బుధ, 20 అక్టోబర్ 20217:03 PM (అక్టోబర్ 19) - 8:26 PM (అక్టోబర్ 20)
పౌర్ణమి (కార్తీకము)శుక్ర, 19 నవంబర్ 202112:00 PM (నవంబర్ 18) - 2:26 PM (నవంబర్ 19)
పౌర్ణమి (మార్గశిరము)ఆది, 19 డిసెంబర్ 20217:24 AM (డిసెంబర్ 18) - 10:05 AM (డిసెంబర్ 19)

* ప్రారంభం మరియు ముగుంపు సమయాలు (హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా)
2021 పౌర్ణమి (నిండు చంద్రుడు) జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి, ఏప్రిల్, మే, జూన్, జులై, ఆగష్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్ మరియు డిసెంబర్ నెలలో వచ్చే తేదీలు.

2021 Pournami Purnima Dates India

Pournami Dates or Full Moon Days/Dates 2021 (India – Andhra Pradesh & Telangana). Pournami also called Purnima/Poornima is the Full Moon day in Hinduism. View in Telugu Language.

Tithi (Masamu)Week & DateStart - End Time *
Pournima (Pushya)Thursday, 28 January 20211:17 AM (Jan 28) - 12:45 AM (Jan 29)
Pournima (Magha)Saturday, 27 February 20213:49 PM (Feb 26) - 1:46 PM (Feb 27)
Pournima (Phalguna)Sunday, 28 March 20213:27 AM (Mar 28) - 12:17 AM (Mar 29)
Pournima (Chaitra)Tuesday, 27 April 202112:44 PM (Apr 26) - 9:01 AM (Apr 27)
Pournima (Vaisakha)Wednesday, 26 May 20218:29 PM (May 25) - 4:43 PM (May 26)
Pournima (Jyeshta)Thursday, 24 June 20213:32 AM (Jun 24) - 12:09 AM (Jun 25)
Pournima (Ashada)Saturday, 24 July 202110:43 AM (Jul 23) - 8:06 AM (Jul 24)
Pournima (Shravana)Sunday, 22 August 20217:00 PM (Aug 21) - 5:31 PM (Aug 22)
Pournima (Bhadrapada)Monday, 20 September 20215:28 AM (Sep 20) - 5:24 AM (Sep 21)
Pournima (Aswayuja)Wednesday, 20 October 20217:03 PM (Oct 19) - 8:26 PM (Oct 20)
Pournima (Karthika)Friday, 19 November 202112:00 PM (Nov 18) - 2:26 PM (Nov 19)
Pournima (Margasira)Sunday, 19 December 20217:24 AM (Dec 18) - 10:05 AM (Dec 19)

* Starting and Ending Time for Hyderabad, Telangana, India.
Pournami 2021 Dates in January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December.

2019 Pournami Purnima Dates India

Pournami Dates or Full Moon Days/Dates 2019 (India, Andhra Pradesh & Telangana). Pournami also called Purnima/Poornima is the Full Moon day in Hinduism.

NameDate, Month & YearWeekday
Purnima (Pushyamu)21 January 2019Monday
Purnima (Maaghamu)19 February 2019Tuesday
Purnima (Phaalgunamu)21 March 2019Thursday
Purnima (Chaitramu)19 April 2019Friday
Purnima (Vaisaakhamu)18 May 2019Saturday
Purnima (Jyestamu)17 June 2019Monday
Purnima (Aashaadamu)16 July 2019Tuesday
Purnima (Sraavanamu)15 August 2019Thursday
Purnima (Bhaadrapadamu)14 September 2019Saturday
Purnima (Aaswayujamu)13 October 2019Sunday
Purnima (Kaartheekamu)12 November 2019Tuesday
Purnima (Maargasiramu)12 December 2019Thursday

Pournami 2019 Dates in January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December.

2018 Pournami Purnima Dates India

Pournami Dates or Full Moon Days/Dates 2018 (India). Pournami also called Purnima/Poornima is the Full Moon day in Hinduism.

NameDate, Month & YearWeekday
Purnima (Pushyamu)02 January 2018Tuesday
Purnima (Maaghamu)31 January 2018Wednesday
Purnima (Phaalgunamu)01 March 2018Thursday
Purnima (Chaitramu)31 March 2018Saturday
Purnima (Vaisaakhamu)30 April 2018Monday
Purnima (Jyestamu)29 May 2018Tuesday
Purnima (Jyestamu)28 June 2018Thursday
Purnima (Aashaadamu)27 July 2018Friday
Purnima (Sraavanamu)26 August 2018Sunday
Purnima (Bhaadrapadamu)25 September 2018Tuesday
Purnima (Aaswayujamu)24 October 2018Wednesday
Purnima (Kaartheekamu)23 November 2018Friday
Purnima (Maargasiramu)22 December 2018Saturday

Pournami 2018 Dates in January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December.