2021 అమావాస్య తేదీలు

అమావాస్య 2021లో ఎప్పుడు వస్తుంది.. ఏయే తేదీల్లో వస్తుంది.. ఏ మాసంలో వస్తుంది.. ఏ వారంలో.. ఏ సమయంలో వస్తుందో… క్రింద పట్టికలో చూడండి. ఆంగ్ల భాషలో చూడండి. అమావాస్యకు సోమవతి, శని అమావాస్య అనే పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. సోమవారం నాడు వచ్చే అమావాస్య ను “సోమవతి అమావాస్య” అని అదే శనివారం వస్తే “శని అమావాస్య” అని కూడా పిలుస్తారు.

తిథి (మాసము)వారం & తేదీప్రారంభం - ముగింపు సమయాలు *
అమావాస్య (పుష్యము)బుధ, 13 జనవరి 202112:22 PM (జనవరి 12) - 10:29 AM (జనవరి 13)
అమావాస్య (మాఘము)గురు, 11 ఫిబ్రవరి 20211:08 AM (ఫిబ్రవరి 11) - 12:35 AM (ఫిబ్రవరి 12)
అమావాస్య (ఫాల్గుణము)శని, 13 మార్చి 20213:02 PM (మార్చి 12) - 3:50 PM (మార్చి 13)
అమావాస్య (చైత్రము)ఆది, 11 ఏప్రిల్ 20216:03 AM (ఏప్రిల్ 11) - 8:00 AM (ఏప్రిల్ 12)
అమావాస్య (వైశాఖము)మంగళ, 11 మే 20219:55 PM (మే 10) - 12:29 AM (మే 12)
అమావాస్య (జ్యేష్ఠము)గురు, 10 జూన్ 20211:57 PM (జూన్ 09) - 4:22 PM (జూన్ 10)
అమావాస్య (ఆషాఢము)శుక్ర, 9 జులై 20215:16 AM (జులై 09) - 6:46 AM (జులై 10)
అమావాస్య (శ్రావణము)ఆది, 8 ఆగష్టు 20217:11 PM (ఆగష్టు 07) - 7:19 PM (ఆగష్టు 08)
అమావాస్య (బాధ్రపదము)మంగళ, 7 సెప్టెంబర్ 20217:38 AM (సెప్టెంబర్ 06) - 6:21 AM (సెప్టెంబర్ 07)
అమావాస్య (ఆశ్వయుజము)బుధ, 6 అక్టోబర్ 20217:04 PM (అక్టోబర్ 05) - 4:34 PM (అక్టోబర్ 06)
అమావాస్య (కార్తీకము)గురు, 4 నవంబర్ 20216:03 AM (నవంబర్ 04) - 2:44 AM (నవంబర్ 05)
అమావాస్య (మార్గశిరము)శని, 4 డిసెంబర్ 20214:55 PM (డిసెంబర్ 03) - 1:12 PM (డిసెంబర్ 04)

*  ప్రారంభం మరియు ముగింపు సమయాలు (హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా)
2021 అమావాస్య జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి, ఏప్రిల్, మే, జూన్, జులై, ఆగష్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్ మరియు డిసెంబర్ నెలలో వచ్చే తేదీలు.