2021 అమావాస్య తేదీలు

అమావాస్య 2021లో ఎప్పుడు వస్తుంది.. ఏయే తేదీల్లో వస్తుంది.. ఏ మాసంలో వస్తుంది.. ఏ వారంలో.. ఏ సమయంలో వస్తుందో… క్రింద పట్టికలో చూడండి. ఆంగ్ల భాషలో చూడండి. అమావాస్యకు సోమవతి, శని అమావాస్య అనే పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. సోమవారం నాడు వచ్చే అమావాస్య ను “సోమవతి అమావాస్య” అని అదే శనివారం వస్తే “శని అమావాస్య” అని కూడా పిలుస్తారు.

తిథి (మాసము)వారం & తేదీప్రారంభం - ముగింపు సమయాలు *
అమావాస్య (పుష్యము)బుధ, 13 జనవరి 202112:22 PM (జనవరి 12) - 10:29 AM (జనవరి 13)
అమావాస్య (మాఘము)గురు, 11 ఫిబ్రవరి 20211:08 AM (ఫిబ్రవరి 11) - 12:35 AM (ఫిబ్రవరి 12)
అమావాస్య (ఫాల్గుణము)శని, 13 మార్చి 20213:02 PM (మార్చి 12) - 3:50 PM (మార్చి 13)
అమావాస్య (చైత్రము)ఆది, 11 ఏప్రిల్ 20216:03 AM (ఏప్రిల్ 11) - 8:00 AM (ఏప్రిల్ 12)
అమావాస్య (వైశాఖము)మంగళ, 11 మే 20219:55 PM (మే 10) - 12:29 AM (మే 12)
అమావాస్య (జ్యేష్ఠము)గురు, 10 జూన్ 20211:57 PM (జూన్ 09) - 4:22 PM (జూన్ 10)
అమావాస్య (ఆషాఢము)శుక్ర, 9 జులై 20215:16 AM (జులై 09) - 6:46 AM (జులై 10)
అమావాస్య (శ్రావణము)ఆది, 8 ఆగష్టు 20217:11 PM (ఆగష్టు 07) - 7:19 PM (ఆగష్టు 08)
అమావాస్య (బాధ్రపదము)మంగళ, 7 సెప్టెంబర్ 20217:38 AM (సెప్టెంబర్ 06) - 6:21 AM (సెప్టెంబర్ 07)
అమావాస్య (ఆశ్వయుజము)బుధ, 6 అక్టోబర్ 20217:04 PM (అక్టోబర్ 05) - 4:34 PM (అక్టోబర్ 06)
అమావాస్య (కార్తీకము)గురు, 4 నవంబర్ 20216:03 AM (నవంబర్ 04) - 2:44 AM (నవంబర్ 05)
అమావాస్య (మార్గశిరము)శని, 4 డిసెంబర్ 20214:55 PM (డిసెంబర్ 03) - 1:12 PM (డిసెంబర్ 04)

*  ప్రారంభం మరియు ముగింపు సమయాలు (హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా)
2021 అమావాస్య జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి, ఏప్రిల్, మే, జూన్, జులై, ఆగష్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్ మరియు డిసెంబర్ నెలలో వచ్చే తేదీలు.

2021 Amavasya Dates India

Amavasya Dates or New Moon Days/Dates 2021 (India – Andhra Pradesh & Telangana). Amavasya means New Moon Night in Sanskrit language when there is No Moon at Night. Amavasya falling on weekday Monday is known as Somvati Amavasya and Saturday is known as Shani Amavasya. View in Telugu Language.

Tithi & MasamuWeek & DateStart - End Time *
Amavasya (Pushya)Wednesday, 13 January 202112:22 PM (Jan 12) - 10:29 AM (Jan 13)
Amavasya (Magha)Thursday, 11 February 20211:08 AM (Feb 11) - 12:35 AM (Feb 12)
Amavasya (Phalguna)Saturday, 13 March 20213:02 PM (Mar 12) - 3:50 PM (Mar 13)
Amavasya (Chaitra)Sunday, 11 April 20216:03 AM (Apr 11) - 8:00 AM (Apr 12)
Amavasya (Vaisakha)Tuesday, 11 May 20219:55 PM (May 10) - 12:29 AM (May 12)
Amavasya (Jyeshta)Thursday, 10 June 20211:57 PM (Jun 09) - 4:22 PM (Jun 10)
Amavasya (Ashada)Friday, 9 July 20215:16 AM (Jul 09) - 6:46 AM (Jul 10)
Amavasya (Shravana)Sunday, 8 August 20217:11 PM (Aug 07) - 7:19 PM (Aug 08)
Amavasya (Bhadrapada)Tuesday, 7 September 20217:38 AM (Sep 06) - 6:21 AM (Sep 07)
Amavasya (Aswayuja)Wednesday, 6 October 20217:04 PM (Oct 05) - 4:34 PM (Oct 06)
Amavasya (Karthika)Thursday, 4 November 20216:03 AM (Nov 04) - 2:44 AM (Nov 05)
Amavasya (Margasira)Saturday, 4 December 20214:55 PM (Dec 03) - 1:12 PM (Dec 04)

* Starting and Ending Time for Hyderabad, Telangana, India.
Amavasya 2021 Dates in January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December.

2019 Amavasya Dates India

Amavasya Dates or New Moon Days/Dates 2019 (India, Andhra Pradesh & Telangana). Amavasya means New Moon Night in Sanskrit language when there is No Moon at Night. Amavasya falling on weekday Monday is known as Somvati Amavasya and Saturday is known as Shani Amavasya.

NameDate, Month & YearWeekday
Amavasya (Pushyamu)05 January 2019Saturday
Amavasya (Maaghamu)04 February 2019Monday
Amavasya (Phaalgunamu)06 March 2019Wednesday
Amavasya (Chaitramu)05 April 2019Friday
Amavasya (Vaisaakhamu)04 May 2019Saturday
Amavasya (Jyestamu)03 June 2019Monday
Amavasya (Aashaadamu)02 July 2019Tuesday
Amavasya (Sraavanamu)01 August 2019Thursday
Amavasya (Bhaadrapadamu)30 August 2019Friday
Amavasya (Aaswayujamu)28 September 2019Saturday
Amavasya (Kaartheekamu)28 October 2019Monday
Amavasya (Maargasiramu)26 November 2019Tuesday
Amavasya (Pushyamu)26 December 2019Thursday

Amavasya 2019 Dates in January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December.

2018 Amavasya Dates India

Amavasya Dates or New Moon Days/Dates 2018 (India). Amavasya means New Moon Night in Sanskrit language when there is No Moon at Night. Amavasya falling on weekday Monday is known as Somvati Amavasya and Saturday is known as Shani Amavasya.

NameDate, Month & YearWeekday
Amavasya (Maaghamu)16 January 2018Tuesday
Amavasya (Phaalgunamu)15 February 2018Thursday
Amavasya (Chaitramu)17 March 2018Saturday
Amavasya (Vaisaakhamu)16 April 2018Monday
Amavasya (Jyestamu)15 May 2018Tuesday
Amavasya (Jyestamu)13 June 2018Wednesday
Amavasya (Aashaadamu)13 July 2018Friday
Amavasya (Sraavanamu)11 August 2018Saturday
Amavasya (Bhaadrapadamu)09 September 2018Sunday
Amavasya (Aaswayujamu)09 October 2018Tuesday
Amavasya (Kaartheekamu)07 November 2018Wednesday
Amavasya (Maargasiramu)07 December 2018Friday

Amavasya 2018 Dates in January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December.