Karkataka Rasi 2018-2019 Aadayam, Vyayam, Rajapujyam & Avamanam

Karkataka (Cancer) Rasi 2018-2019 (Sri Vilambi Nama Samvatsaram) – Aadayam (Income), Vyayam (Expenses), Rajapujyam (Honour) and Avamanam (Dishonour).

AadayamVyayamRajapujyamAvamanam
8273

Read – Karkataka Rasi Phalalu 2018-19 in Telugu

Aadayam, Vyayam, Rajapujyam & Avamanam
Mesha, Vrushaba, Mithuna, Karkataka, Simha, Kanya, Tula, Vruschika, Dhannus, Makara, Kumba, Meena.

TeluguCalendar.Org Share this

Mithuna Rasi 2018-2019 Aadayam, Vyayam, Rajapujyam & Avamanam

Mithuna (Gemini) Rasi 2018-2019 (Sri Vilambi Nama Samvatsaram) – Aadayam (Income), Vyayam (Expenses), Rajapujyam (Honour) and Avamanam (Dishonour).

AadayamVyayamRajapujyamAvamanam
14243

Read – Mithuna Rasi Phalalu 2018-19 in Telugu

Aadayam, Vyayam, Rajapujyam & Avamanam
Mesha, Vrushaba, Mithuna, Karkataka, Simha, Kanya, Tula, Vruschika, Dhannus, Makara, Kumba, Meena.

TeluguCalendar.Org Share this

Rasi Phalalu 2018-2019 Aadayam, Vyayam, Rajapujyam & Avamanam

Sri Vilambi Nama Samvatsaram Telugu Rasi 2018-2019 Aadayam (Income), Vyayam (Expenses), Rajapujyam (Honour) and Avamanam (Dishonour).

Mesha Rasi 2018-2019

Vrushaba Rasi 2018-2019

Mithuna Rasi 2018-2019

Karkataka Rasi 2018-2019

Simha Rasi 2018-2019

Kanya Rasi 2018-2019

Tula Rasi 2018-2019

Vruschika Rasi 2018-2019

Dhannus Rasi 2018-2019

Makara Rasi 2018-2019

Kumba Rasi 2018-2019

Meena Rasi 2018-2019

TeluguCalendar.Org Share this