December 2023 Utpanna Ekadashi and Mokshada Ekadashi, Mukkoti Ekadashi, Vaikuntha Ekadashi Date Timings

Utpanna Ekadashi on Friday, December 8, 2023, Margashirsha, Krishna Ekadashi for Hyderabad, Telangana.

Ekadashi Tithi Begins – 05:06 AM on Dec 08, 2023
Ekadashi Tithi Ends – 06:31 AM on Dec 09, 2023

Mokshada Ekadashi on Friday, December 22, 2023 & Vaikuntha Ekadashi / Mukkoti Ekadashi on Saturday, December 23, 2023, Margashirsha, Shukla Ekadashi for Hyderabad, Telangana.

Ekadashi Tithi Begins – 08:16 AM on Dec 22, 2023
Ekadashi Tithi Ends – 07:11 AM on Dec 23, 2023

January 2023 Pausha Putrada Ekadashi and Vaikuntha Ekadashi Date Timings

Pausha Putrada Ekadashi & Vaikuntha Ekadashi on Monday, January 2, 2023, Pausha Shukla Ekadashi for Hyderabad, Telangana.

Ekadashi Tithi Begins – 07:11 PM on Jan 01, 2023
Ekadashi Tithi Ends – 08:23 PM on Jan 02, 2023

Shattila Ekadashi on Wednesday, January 18, 2023, Magha Krishna Ekadashi for Hyderabad, Telangana.

Ekadashi Tithi Begins – 06:05 PM on Jan 17, 2023
Ekadashi Tithi Ends – 04:03 PM on Jan 18, 2023